BLOG

on

โครงการ: Chevron Enjoy Science

ขอขอบคุณคลิปวีดิโอจาก: Chevron Thailand

“เขาได้เรียนความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ที่โรงงานต้องการ และในอนาคต โอกาสของเด็กที่จะได้ไปทำงานในโรงงานเพิ่มมากขึ้น “ คำบอกเล่าจากความประทับใจของ อาจารย์สุชาติ เฮ็งฉุน อาจารย์แผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก ที่มีต่อโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต“ ในการสร้างเด็กอาชีวะยุค 4.0 ที่มีความรู้และทักษะตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับการเรียนการสอนระดับอาชีวะ ผ่านการอบรมครู การนำหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยมาใช้ในห้องเรียน และสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการฝึกงานเด็กอาชีวะ

เครื่องต๊าปเกลียว
เครื่องต๊าปเกลียว
เครื่องต๊าปเกลียว
เครื่องต๊าปเกลียว